15 Noiembrie
09:30-17:00
Education Point, Bucuresti

Obiective Curs

• Buyerul ca centru de profit in companie;
• Dezvoltarea abilitatilor de gestionare obiectiva a procesului de selectie si evaluare a furnizorilor;
• Imbunatatirea comunicarii cu clientul intern si stakeholderii;
• Insusirea tehnicilor de reducere a costurilor;
• Exersarea tehnicilor de negociere in achizitii;
• Intelegerea si interpretarea principalilor indicatori de performanta in achizitii.
• Perfectionarea abilitatilor financiare: reducere de costuri si risc valutar

Agenda cursului

circle-white

Agenda

• Rolul buyer-ului in companie si obiectivele lui;cum aduci plus valoare in companie;
• Tehnici si procese in achizitie; RFI si RFQ; instrumente de evaluare si departajare a ofertelor;
• Modelul Peter Kraljic in achizitii; alte modele utilizate in achizitii;
• Managementul furnizorilor;cum se creaza si gestioneaza baza de furnizori si relatia cu furnizorii. criterii de selectie si evaluare a furnizorilor strategici si non-strategici;
• Costul Total de Achizitie; eficienta in stabilirea pretului corect; cum calculam un TCO;
• Managementul contractelor in achizitii; contractul si clauzele contractuale; gestiunea situatiilor critice;
• Negocierea in achizitii; Pregatire, tactici si strategii; Gestionarea emotiilor;
• Tehnici de reducere a costurilor. Analiza si modele de cost.Gestionarea riscului valutar
• Etica in achizitii.

Pentru informatii suplimentare, clarificari si inscriere:

email: office@procurementdata.ro

tel: 0766.437336